Okręg I Nowy Żmigród

   Okręg cmentarny nr 1 jest jednym z większych okręgów w Galicji Zachodniej, zaś jego powstanie związane jest z ciężkimi walkami w zimie 1914 – 1915 r. kiedy to wojska rosyjskie były bliskie wejścia na Nizinę Węgierską, po przekroczeniu głównego grzbietu wododziałowego  i zajęciu miejscowości  Zborov, Stropkov i Medzialborce . Od wschodu granicę okręgu stanowi Ożenna , gdzie znajdują się 3 obiekty i Łysa Góra gdzie możemy zwiedzić świeżo odremontowany obiekt (choć nie do końca zgodnie z pierwotnym wyglądem), zaś od zachodu obejmuje on tereny Wysowej z niewielkim leśnym cmentarzykiem i Uścia Gorlickiego w którym cmentarz wojskowy możemy znaleźć w pobliżu cmentarza parafialnego. W sumie w tym okręgu znajduje się 31 obiektów – wszystkie zaprojektowane przez  znanego słowackiego architekta Duszana Jurkowicza. Były to chyba najpiękniejsze cmentarze Galicji Zachodniej zarówno ze względu na różnorodność form architektonicznych, dbałość o najmniejszy detal, jak również ze względu na umiejscowienie w terenie Beskidu Niskiego. Głównym budulcem Jurkowicza było drewno– miał nadzieję że położone najczęściej na eksponowanych zboczach lub szczytach cmentarze po wsze czasy będą pod opieką ludności – nie mógł przewidzieć upadku monarchii austro-węgierskiej, później II wojny światowej i wreszcie niesławnej akcji „Wisła”, w których wyniku obecnie cmentarze te są czasem jedynymi śladami ludzkiej obecności w górskich dolinach. Przez lata cmentarze te niszczały ale w tej chwili Okręg I ma chyba największy procent obiektów po generalnym remoncie, tylko jeden cmentarz jest zachowany w stanie szczątkowym (nr.62), zaś cztery  (nr.1,2, 3 i 54) w bardzo złym stanie, przy czym trzy z nich (1,2,54) w 2003 i 2004 roku prowizorycznie zabezpieczono ogrodzeniami z żerdzi zaś jeden (3) jest w remoncie generalnym. Niestety, duża część arcydzieł Jurkowicza po przeprowadzanych "remontach" bardzo odbiega od wyglądu oryginalnego - szczególnie dotyczy to cmentarzy nr 44 w Długiem, nr 55 w Gładyszowie, nr 43 w Radocynie czy nr 45 w Lipnej. W przeważającej ilości przypadków  przy remontach zupełnie zaniedbano sprawę właściwego odtworzenia pól grobowych, zdarza się że nowe krzyże stoją w przypadkowych miejscach niezgodnie z zachowanymi planami archiwalnymi. Często zaniedbuje się pamięć o poległych nie wykonując nowych tabliczek imiennych.

 Mimo tego że, cmentarze znajdują się czasem w głębi lasu,  to od czasu wyznakowania do większości z nich szlaków dojściowych przez gorlicki oddział PTTK zniknął  problem z lokalizacją ich w terenie. Aby przeczytać opis i obejrzeć zdjęcia danego cmentarza należy kliknąć na nazwę w tabeli lub na mapie pod tabelą.

Nr 1 Ożenna Nr 2 Ożenna Nr 3 Ożenna Nr 4 Grab
Nr 5 Grab Nr 6 Krempna Nr 7 Desznica Nr 8 Nowy Żmigród
Nr 9 Łysa Góra Nr 10 Sieniawa nr 11 Wola Cieklińska Nr 43 Radocyna
Nr 44 Długie Nr 45 Lipna Nr 46 Konieczna Beskidek Nr 47 Konieczna
Nr 48 Regetów Wyżny Nr 49 Blechnarka Nr 50 Wysowa Nr 51 Rotunda
Nr 52 Zdynia Nr 53 Czarne Nr 54 Krzywa Nr 55 Gładyszów
Nr 56 Smerekowiec Nr 57 Uście Gorlickie Nr 58 Magura Małastowska Nr 59 Przysłup
Nr 60 Przełęcz Małastowska Nr 61 Wirchne Nr 62 Banica  

nr 1 OŻENNA nr 2 OŻENNA nr 3 OŻENNA nr 4 GRAB nr 5 GRAB nr 6 KREMPNA nr 7 DESZNICA nr 8 NOWY ŻMIGRÓD nr 9 ŁYSA GÓRA nr 10 WOLA CIEKLIŃSKA/SIENIAWA nr 11 WOLA CIEKLIŃSKA nr 43 RADOCYNA nr 44 DŁUGIE nr 45 LIPNA nr 46 KONIECZNA/BESKIDEK nr 47 KONIECZNA nr 48 REGETÓW WYŻNY nr 49 BLECHNARKA nr 50 WYSOWA/WYSOTA nr 51 REGETÓW NIŻNY/ROTUNDA nr 52 ZDYNIA nr 53 CZARNE nr 54 KRYWA/KRZYWA nr 55 GŁADYSZÓW nr 56 SMEREKOWIEC nr 57 UŚCIE RUSKIE/UŚCIE GORLICKIE nr 58 PRZYSŁUP/MAGURA MAŁASTOWSKA nr 59 PRZYSŁUP nr 60 MAGURA/PRZEŁĘCZ MAŁASTOWSKA nr 61 GŁADYSZÓW/WIRCHNE nr 62 BANICA